Lagar och förordningar

Miljöförbundets tillsynsverksamhet regleras i huvudsak av miljöbalken och, för livsmedelområdet, av EU-direktiv samt livsmedelslagen. Utöver dessa finns ytterligare ett betydande antal lagar, förordningar och föreskrifter.

Miljöförbundets adminstration regleras av ett flertal lagar. De mest betydande är kommunallagen, förvaltningslagen och sekretesslagen.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet