Eldning av avfall

Foto: Sofia Engzell

Det är förbjudet för både företag och privatpersoner att elda avfall på egen hand, utomhus eller i en villapanna. Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas.

I en villapanna går det inte att nå så höga temperaturer att man undviker att bilda farliga föroreningar som kan skada både dig själv och miljön. Endast i särskilda anläggningar för avfallsförbränning kan man nå tillräckligt höga temperaturer och dessutom rena de föroreningar som uppstår.

Trädgårdsavfall

Det är i vissa fall tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall, som uppkommit i den egna trädgården. Trädgårdsavfall är sådant avfall som uppkommer vid normal trädgårdsskötsel, exempelvis grenar och kvistar.

Det är inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt område eller om eldningsförbud råder på grund av att det finns risk för brandspridning. Det finns mer information på Räddningstjänstens hemsida.

När du eldar måste du ta hänsyn till dina grannar. Elda inte alltför fuktigt avfall, och elda när det blåser åt rätt håll, bort från grannar.

Trädgårdsavfall kan med fördel komposteras på den egna tomten istället för att eldas. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på kommunernas återvinningscentraler (förutom Tubbaryds återvinningscentral).

Invasiva arter

Invasiva främmande arter, så som lupiner, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, parkslide och jätteloka, får inte sorteras som trädgårdsavfall. Det får heller inte komposteras. Istället så måste du se till att samtliga växtdelar och frön förbränns. Lägg inte på för stora mängder åt gången på elden, utan se till att allt brinner upp. Var noga med att inte sprida askan vidare.

Senast uppdaterad: