Nedskräpning

Både privatpersoner och verksamheter har ansvar för att sortera sitt avfall och är skyldiga att se till att avfallet inte hamnar på fel ställe. Miljöbalkens bestämmelser innebär att all nedskräpning utomhus är förbjuden. Det gäller oavsett om det är ute i naturen, på din egen fastighet eller inom tätbebyggda områden.

Skrotbil i naturen

Foto: Monica Malmberg

Nedskräpning på tomtmark

Varje fastighetsägare är ansvarig för att hålla ordning på sin tomt. Om du har synpunkter på att en tomt är nedskräpad och vill lämna ett klagomål, så kontaktar du kommunen där du bor. I Olofströms kommun är det samhällsutvecklingsavdelningen som du ska kontakta. I Karlshamns och Sölvesborgs kommuner är det samhällsbyggnadsförvaltningen som du tar kontakt med.

Nedskräpning vid återvinningsstationer

Om du upplever att en återvinningsstation är skräpig och vill lämna in ett klagomål om detta, så ska du i första hand kontakta Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Länk till annan webbplats.. Om du upplever att det inte hjälper eller ger resultat, så kan du istället lämna in ett klagomål till miljöförbundet.

Övrig nedskräpning

Om du ser nedskräpning eller skrotbilar i naturen eller på allmän plats och vill lämna in ett klagomål, så fyller du i första hand i klagomålsblanketten och skickar in den till miljöförbundet. När du lämnar ett klagomål till miljöförbundet, är det viktigt att du beskriver ditt klagomål så tydligt och utförligt som du kan. Bifoga därför både karta med platsen markerad och bilder på själva nedskräpningen. Ju bättre uppgifter vi får in från dig i ditt klagomål, desto större chans har vi att utreda klagomålet och hitta nedskräparen.

Senast uppdaterad: