Delegationsordning

Beslutsmakten i Miljöförbundet Blekinge väst ligger hos förbundets direktion. Samtidigt är det förbundets förvaltning som har det operativa funktionen att se till att genomföra Miljöförbundets uppdrag.

För att verksamheten skall fungera effektivt och praktiskt finns det därför en delegationsordning som delegerar ansvaret vidare till förbundschefen med ansvar för den operativa verksamheten. Delegation på detta sätt sker med stöd av bestämmelser i kommunallagen.

Senast uppdaterad:

Om miljöförbundet