Båtlivet och miljön

Det finns ett antal regler som du måste följa. Men det finns också en hel del fler saker du som båtägare kan göra, för att skydda havet från giftiga ämnen och annan negativ miljöpåverkan.

Information som hjälper dig att göra rätt

Båtmiljö.se Länk till annan webbplats. hittar du bland information om närmaste båtbottentvätt, sugtömningsstation och utslagsvask. Där finns även information om eco-driving, havstulpaner och skrotning. Du kan också hjälpa till genom sortera och lämna farligt avfall på rätt plats i småbåtshamnen. Nedan finns en länk till Havs- och Vattenmyndighetens riktlinjer för båtbottentvätt. Där hittar du information om hur du kan minska påverkan vid skötsel och tvätt av båtbotten.

Alkylatbensin

De flesta utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av avgaserna stannar i vattnet som små svävande vätskedroppar. Utsläppen sker i hamnar och grunda vatten och grunda vikar, det vill säga i samma vatten som vi badar i på sommaren och som även är föryngringsplatser för kräftdjur, fiskar och alger. Genom att använda den renare alkylatbensinen och miljöanpassad tvåtaktsolja, bidrar du till att minska de miljöstörande utsläppen. 

Toalettavfall

Det är förbjudet att släppa toalettavfall i sjöar och hav. Istället ska du lämna detta på en sugtömningsstation. Karta över var du hittar sådana finns i länken Transportstyrelsen förbud mot att släppa toalettavfall.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner