Inomhusmiljö

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är det viktigt för hälsan att miljön inne i våra bostäder är så bra som möjligt. En bostad ska ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar. Bostaden måste också fungera ur hygienisk synpunkt.

Inomhusmiljön påverkar din hälsa

Sambanden mellan inomhusmiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar den. Viktiga faktorer är temperatur, buller, radon, fukt, belysning och luftens innehåll av olika ämnen. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika människor och påverkas till exempel av kön, ålder, känslighet och livsstil. Inomhusmiljön påverkas inte bara av byggnadens utformning, installationer och materialval utan också av hur den används, underhålls och vårdas.

Har du klagomål på ditt boende?

Om du har problem med din bostad ska du kontakta fastighetsägaren, som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav. Om problemen orsakas av en granne, råder vi dig att först försöka prata med honom eller henne. Om det ändå inte blir bättre, undersök då om du kan få hjälp från hyresvärden/fastighetsägaren.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av problemet, kan du vända dig till Miljöförbundet. Vid behov kan vi ställa krav på fastighetsägare att åtgärda brister i inomhusmiljön.

För att kontakta Miljöförbundet gällande klagomål, fyll i och skicka in vår klagomålsblankett.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner