Offentliga lokaler

Foto av Andrea Piacquadio från Pexels

Ett av Miljöförbundets arbetsområden är hälsoskydd. Arbetet med hälsoskydd innebär att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfälliga. Störningar i den offentliga miljön kan exempelvis vara bristfällig ventilation, buller, mögel, för hög eller låg temperatur, lukt eller skadedjur.

Miljöförbundet arbetar med tillsyn över offentliga lokaler, som till exempel lokaler för undervisning, vård, samlingslokaler, hotell och andra tillfälliga bostäder, idrotts-, camping-, och badanläggningar, lokaler för hygienisk behandling och lokaler för förvaring av djur. Hälsoskyddsarbetet omfattar även skadedjur, tobaksfrågor och smittskydd. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet sker utifrån miljöbalken, strålskyddslagen, smittskyddslagen och tobakslagen.

För verksamhetsutövare

Är du verksamhetsutövare hittar du mer information om anmälan, regler och tillsyn under Företag och verksamheter.

Senast uppdaterad:

Privatpersoner