Invasiva främmande arter

Vattensköldpaddor är exempel på djur som släppts ut i västra Blekinge och som kan bli invasiva.

Det finns både djur- och växtarter, som är invasiva i Sverige. Dessa arter finns inte naturligt i vårt land, men har god spridningsförmåga här och konkurrerar ut de arter, som finns naturligt. De är därför ett problem för den biologiska mångfalden. Dessutom orsakar de stora kostnader för både samhället och privatpersoner.

Tio invasiva, främmande arter i Blekinge

Enligt länsstyrelsen finns det i nuläget i Blekinge tio etablerade arter som är med på EU-listan. För dessa arter har markägaren ett ansvar att bekämpa eller begränsa arten.

Stenmård

Stenmården är funnen i Bromölla och Sölvesborgs kommuner. Stenmården är ett stort problem i sitt nuvarande utbredningsområde, då den till exempel tar sig in i bilars motorutrymmen och biter sönder slangar och sladdar där. Nu riskerar den att etablera sig även i södra Sverige och det är därför viktigt att få in allmänhetens iakttagelser av stenmård. Arten är i nuläget inte listad som främmande invasiv art i Sverige men miljöförbundet ser ändå att det är viktigt att den rapporteras, antingen till Svenska Jägareförbundet via länk nedan eller via vårt kontaktformulär till miljöförbundet.

Skillnaden i utseende mellan vår inhemska skogsmård och stenmård är bland annat att skogsmård har gulaktig haka och bröst och mörk nos, medan stenmården är vit över haka och bröst och har en ljus nos. Kommer man nära, till exempel om det är en överkörd mård, kan man även se att stenmården har nakna trampdynor, till skillnad mot skogsmårdens håriga.

Rapportera förekomster!

Ju tidigare man börjar bekämpa arterna, desto enklare och billigare är det att hålla dem borta. Därför vill myndigheterna gärna få in rapporter från de, som ser dessa arter ute i naturen.

Som privatperson kan du rapportera förekomst av landlevande arter på www.invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. Förutom de EU-listade arterna vill länsstyrelsen att du rapporterar fler arter, som orsakar stora problem i Sverige, till exempel blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros .

Marina arter rapporterar du på Havs- och vattenmyndighetens rapportfunktion Rappen Länk till annan webbplats..

Mer information om rapportering av invasiva främmande arter Länk till annan webbplats. finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Mer information om invasiva, främmande arter, även tips om hur du kan bekämpa dem, hittar du på Länsstyrelsen hemsida Länk till annan webbplats.. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för invasiva, främmande arter.

Senast uppdaterad: