Verksamheter med egen dricksvattenbrunn

Om du producerar dricksvatten till allmänheten behöver du anmäla det. Använd blanketten Registrering av dricksvattenanläggning för att registrera en dricksvattenläggning.

Här hittar du regler som gäller mindre dricksvattenanläggningar.

Följande verksamheter ska registreras

 • Vattenverk som producerar mer än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
 • Dricksvatten som produceras och erbjuds på en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Exempel på verksamheter som ska registreras

 • En restaurang eller ett café med egen brunn.
 • En fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten (till fler än två lägenheter).
 • En förskola med egen brunn.
 • En samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.

Exempel på verksamheter som inte behöver registreras

 • Små anläggningar som förbrukar mindre än 10 m³ dricksvatten/dygn eller försörjer färre än 50 personer.
 • Vattenförsörjning som kan jämställas med enskilt hushåll.
 • Anläggning som förser uthyrt fritidsboende för högst åtta gäster med dricksvatten.
 • Anläggning som förser uthyrt permanentboende i en- eller tvåfamiljshus med dricksvatten.
 • Anläggning som tillhandahåller dricksvatten i en bostadsrättsförening, där dricksvattnet enbart erbjuds medlemmarna.

Provtagning av vattnet

Hur ofta du behöver ta prov och hur många prover du behöver ta beror på hur mycket vatten du producerar. För en liten verksamhet med mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn krävs normalt två mindre provtagningar per år och en utvidgad provtagning vart tredje år.

Du som producerar dricksvattnet ska göra ett egenkontrollprogram. I programmet ska det stå vilka prover som tas, när och hur ofta proverna tas och var du tar proverna. Egenkontrollprogrammet ska skickas till Miljöförbundet så att det kan fastställas.

Åtgärder vid problem med vattnet

Provtagning kan visa att gränsvärdena i dricksvattenföreskrifterna inte följs. Det kan även uppstå andra problem, som att vattnet plötsligt får en konstig färg eller luktar illa. Då måste du undersöka vad som hänt och åtgärda detta.

Om vattnet är otjänligt finns det risk att vattnet är skadligt. Då måste du genast åtgärda problemen. Du behöver även informera berörda konsumenter om vattnet till exempel måste kokas. Även Miljöförbundet ska informeras om vilka åtgärder du gör.

Regler för vattenverk

För vattenverk finns regler i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter SLV FS 2001:30. Reglerna gäller även om anläggningen är väldigt liten och enkel och om din verksamhet bedöms vara offentlig eller kommersiell. Några viktiga regler är:

 • Det ska finnas en beskrivning av vattenverket.
 • Det ska finnas en person som är ansvarig för driften av vattenverket.
 • Det ska finnas en instruktion för hur vattenverket fungerar och hur man sköter vattenverket.
 • Om man har utrustning som t.ex. höjer pH på vattnet eller desinficerar vattnet ska det finnas ett larm som varnar när utrustningen inte fungerar som den ska.
 • Lokalerna ska vara lätta att hålla rena. Personal som sköter vattenverket ska ha god hygien och det ska inte finnas skadedjur eller kemikalier som kan förorena vattnet.

Avgift

För registrering av dricksvattenanläggning tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Aktuell timkostnad finns på sidan miljöförbundets taxa.

Senast uppdaterad: