Lokala ordningsföreskrifter

Enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) får en kommun meddela lokala ordningsbestämmelser. Det är polismyndigheten som har tillsynen enligt lokala ordningsregler. De lokala ordningsreglerna har delvis till syfte att reglera störningar av betydelse för hälsa och miljö inom tätbebyggt område.

Karlshamns kommuns ordningsföreskrifter

Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan, ta i första hand kontakt med Karlshamn kommun Länk till annan webbplats..

Olofströms kommuns ordningsföreskrifter

Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan, ta i första hand kontakt med Olofströms kommun Länk till annan webbplats..

Sölvesborgs kommuns ordningsföreskrifter

Sölvesborgs kommun har en allmän ordningsstadga och lokala ordningsföreskrifter för torghandel med mera. Om du vill ställa frågor med anledning av ordningsstadgan, ta i första hand kontakt med Sölvesborgs kommun. Kontaktuppgifter finns på Sölvesborgs kommuns hemsida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: