Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden är till för att skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Därför finns det skyddsföreskrifter med regler för vissa åtgärder eller verksamheter inom ett område runt dricksvattentäkten.

I Karlshamns kommun finns ett vattenskyddsområde - Långasjöns vattenskyddsområde.

I Olofströms kommun finns tre vattenskyddsområden: Lilla Holje, Halen och Hemsjö.

I Sölvesborgs kommun finns vattenskyddsområden med mycket gamla föreskrifter och det pågår ett arbete att uppdatera vattenskyddsområdena i kommunen.

Du hittar mer information i länkarna nedan.

Senast uppdaterad: