Samordnad miljöövervakning

Skräbeån i höstskrud. Foto: Sofia Engzell

I de fall där flera verksamheter påverkar samma luft, vattenområde har man i många fall valt att upprätta gemensamma program för recipientkontrollen, så kallad samordnad recipientkontroll.

En samordnad kontroll är bl.a. billigare, effektivare och ger en bättre bild av den geografiska variationen inom ett större område än enskilda kontrollprogram.

Inom nedanstående organisationer bedrivs samordnad recipientkontroll med en regelbunden årsrapportering:

Skräbeåns vattenvårdskommittés kontrollprogram omfattar även bland annat Holjeån, Vilshultsån, Farabolsån, Snöflebodaån och Halen.

Senast uppdaterad: