Grävlingar

Foto: Monica Malmberg

Grävlingar är fredliga djur men kan ibland ställa till bekymmer genom att bygga sina gryt på olämpliga ställen. Det är fastighetsägarens eller rättighetsinnehavarens ansvar att hantera en sådan situation. Innan man anlitar en jägare, finns det en del man kan prova för att avskräcka fortsatt grytbyggande.

Grävling under byggnad

Om en grävling börjar anlägga sitt gryt under en byggnad, bör man snabbt försöka stoppa den. Grävlingen kan bygga stora gryt, som kan medföra sättningar i byggnaden. Ju snabbare man är med motåtgärder, desto bättre är det.

Motåtgärder

  • Prova att sätta ut trasor med till exempel stark parfymdoft eller annan mänsklig lukt, där grävlingen börjat gräva.
  • Om du ser i ett tidigt skede att grävlingen börjat gräva, innan den hunnit göra ett gryt, är det bara att fylla igen hålet. Men hålet måste då vara så litet, att du är säker på att grävlingen inte är där.
  • Lägg gärna en stor sten över det igenfyllda hålet. Då blir det svårare för grävlingen, om den kommer tillbaka och gör ett nytt försök. Ibland handlar det om vem som är mest envis, du eller grävlingen.
  • Om grävlingen redan gjort ett gryt, måste grytet sättas igen på natten, när grävlingen är ute. Sätt en pinne framför grytets ingång, så ser du när grävlingen lämnat grytet. Är det ett gammalt gryt, kan det ha flera ingångar och det det kan bo mer än en grävling där. Tänk också på att det kan finnas ungar i grytet! Grävlingen får sina ungar i januari - mars. De kan stanna i boet till hösten. Unga hanar kan till och med tillbringa vintervilan i boet.
  • En radio som står på inne i ett uthus eller i en sommarstuga lär också verka avskräckande.

Skyddsjakt

Om det inte hjälper att sätta igen hålet, får man anlita en jägare. Ta kontakt med en lokal jägare eller jaktklubb. För skyddsjakt är det bestämmelser i jaktlagen som gäller. Utöver dessa bestämmelser, måste jägaren ha särskilt tillstånd från polisen för att få avlossa skott i tätbebyggda områden. Vanligen används en fälla. Grävlingen får flyttas en kort bit för avlivning. Den får dock inte flyttas för att släppas fri någon annanstans, om det inte finns ett särskilt tillstånd för detta.

Mer information om jaktlagen och grävlingar under byggnader hittar du under relaterade länkar nedan.

Senast uppdaterad: