Hundar

Hundar får inte springa fritt. Du ska alltid ha din hund under uppsikt och kontroll. Ägaren till en aggressiv hund kan bli ålagd av polisen att till exempel sätta munkorg på hunden.

Att tänka på för hundägare

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Om någon öppnar grinden till din tomt och släpper ut din hund och hunden orsakar en trafikolycka är det du som hundägare som blir ersättningsskyldig.

Respektera att det finns människor som är rädda för, eller är allergiska mot, hundar. Koppla gärna hunden när du möter andra, oavsett hur "snäll" hunden är. Visa att du har koll på din hund!

Under tiden den 1 mars till och med den 20 augusti måste alla hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att störa vilt. Enligt Naturvårdsverket innebär detta i de allra flesta fall att hunden måste vara kopplad. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan gå lösa under perioden. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig. Observera att hunden även i ett långt flexikoppel kan störa vilt. På vissa platser i kommunerna är det alltid koppeltvång (vanligt i naturreservat) och på vissa platser får hundar inte vistas alls. Detta regleras i kommunernas ordningsföreskrifter, som du hittar till höger, eller i föreskrifterna för naturreservatet. Läs på skyltarna innan du tar in hunden i ett naturreservat.

Som ansvarsfull hundägare tar du alltid upp föroreningar efter din hund och slänger naturligtvis inte påsen i närmsta buske. I kommunernas ordningsföreskrifter står det att man inom vissa områden ska ta upp föroreningar efter sin hund.

Du ska alltid försöka få din hund att störa så lite som möjligt. Under dagtid kan man dock inte begära att hundar alltid ska vara helt tysta. Men ständigt skällande hundar är inte acceptabelt.

I lagen om tillsyn över hundar och katter kan du läsa mer om vilka krav som ställs på djurägaren vad gäller tillsynen över sitt husdjur (hund eller katt).

Att tänka på för dig som känner dig störd av hundar

Under dagtid får du acceptera att du hör mer av grannens aktiviteter, vare sig det gäller gräsklippning, lekande barn, musikspelning eller skällande hundar. Tycker du att skällandet blir oacceptabelt störande, kontakta i första hand hundägaren och försök komma överens om en lösning.

Nattetid (22:00-06:00) anses skällande hundar vara en olägenhet som miljöförbundet kan vidta åtgärder mot. Om miljöförvaltningen får klagomål på skällande hundar som stör brukar man kontakta hundhållaren. Miljöförvaltningen har bland annat möjlighet att förelägga hundägaren att till exempel hålla hunden inomhus nattetid för att inte grannarna ska bli störda.

Senast uppdaterad: