Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade, medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats, som allmänheten har tillgång till.

Anläggningar, som tas i drift efter den 19 december 2018, ska registreras innan de tas i drift. Övriga anläggningar ska registrera sig senast 1 januari 2024 eller 1 januari 2029, beroende på anläggningens effekt.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från kravet på registrering. Det gäller till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.


Registrerade medelstora förbränningsanläggningar i Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.

Kommun

Fastighet

Verksamhetsutövare

Effekt

Förväntat antal

driftstimmar/år

Karlshamn

Mörrum 13:21

Karlshamn Energi AB

4 MW

300 h

Karlshamn

Tostarp 4:89

Karlshamn Energi AB

15 MW

300 h

Senast uppdaterad: