Avfall och farligt avfall

Som lantbrukare behöver du hantera och förvara farligt avfall så att det inte riskerar att förorena mark eller vatten. Du behöver även föra anteckningar om mängden avfall, typ av avfall och vem som tar hand om avfallet.

Vid inspektion ska dokumentationen uppvisas om du bli ombedd.

Exempel på farligt avfall, som kan uppkomma inom lantbruk, är t.ex. oljor, batterier, växtskyddsmedel och förorenade jordmassor.

Tomma plastdunkar, gödningssäckar och ensilageplast räknas inte till farligt avfall.

Mer information finns på sidorna om avfall.

Senast uppdaterad: